Pantbank Stockholm

Välkommen till pantbankerna i Stockholm
pantbankerna  kan du panta värdeföremål som guldsmycken och andra föremål i ädelmetaller. I en pantbank belånar du enkelt dina egna föremål och därmed lånar av dig själv. En del tror kanske att man kan sälja guld på pantbanken men det går inte pga svensk lagstiftning – utan vad du gör är att belåna guldet eller panten. Det är din pant som är själva säkerheten för lånet. Att du har en pant som säkerhet innebär att risken för pantbanken blir mindre. Du som lånar i en pantbank blir aldrig personligen ansvarig för lånet om du inte kan återbetala lånet.Ifall lånet inte löses får pantbanken sälja panten för att därmed täcka låntagarens skuld.

Kulturhuset, Stockholm, Sweden. View from Klar...

Image via Wikipedia

Pantbanker i Stockholms län
Det finns flera pantbanker i Stockholms län. De flesta av de svenska pantbankerna, men långtifrån alla,  är organiserade i pantbanksföreningen. Enligt Länsstyrelsen som övervakar pantbankerna finns det fem bolag som driver pantbanksverksamhet i Stockholms län fördelat på 16 olika kontor. Dessutom finns det en pantbank med säte i Västerås som bedriver pantbanksverksamhet i Stockholms län. Några av de största pantbankerna är Sefina och Svenska Pantbanken Sverige.

En av de senaste pantbankerna i Stockholm är 24Pantbank (www.24pantbank.se) som finns på Schelegatan 14 i Stockholm och Klostergatan 10 mitt i centrala Uppsala. Företaget planerar att öppna upp flera nya butiker. Vad som utmärker 24pantbank är att den pantbanken är specialiserad på ädelmetaller som guld och silver och du kan tex inte panta musikinstrument hos dem.

Enhanced by Zemanta

Vilka villkor gäller när du lämnar varor till en pantbank?
Varje pantbank bestämmer själv vilka varor som ska accepteras som pant för lån och hur mycket man ska låna ut mot säkerhet i panten. Varje pantbank bestämmer vilken ränta och vilka avgifter som ska gälla för lånet. Räntan och avgifterna får inte ändras till låntagarens nackdel under lånetiden. Ett lån i en pantbank får inte beviljas för längre tid än ett år. Det normala lånen i pantbankerna löper på en eller fyra månader. Efter att denna tid löpt ut ska lånet lösas. I många fall godkänner pantbankerna att låntagaren gör en avbetalning av skulden och får ett nytt lån mot samma säkerhet.

Det är länsstyrelsen som lämnar tillstånd för att driva pantbank och verksamheten regleras i pantbankslagen.

Försäljning av panten
Ifall ditt lån inte löses kan pantbanken sälja panten. Försäljningen ska ske på offentlig auktion och låntagaren måste underrättas om försäljningen genom brev. Eventuellt överskott på försäljningen tillfaller låntagaren. Skulle försäljningen inte täcka skulden är det pantbanken som får bära förlusten. Låntagaren drabbas inte av en förlust.

Pantbank Stockholm: Söker du efter en pantbank i Stockholm?